Birkebjergparken: Bystrategisk analyse

2019
Klient
Næstved Kommune

Sammen med KOMMON og Primus Arkitekter lavede jeg i 2019 en bystrategisk analyse af Birkebjergparken for Næstved Kommune. Området er opført som institutionsområde i 1970erne og rummer i dag stadig en række vigtige institutioner. Dog er en stor del af bygningsmassen nedslidt og dyr at vedligeholde, og strukturerne bærer præg af en svunden tids planlægningsidealer.

Vi har derfor analyseret bygninger, kobling til byen, kvaliteter og potentialer og på den baggrund opstillet en række scenarier for udvikling af Birkebjergparken, som er spillet ind til kommunens direktører og politikere.