Fotograf: Anders Graver

Jeg leverer specialiseret, bystrategisk rådgivning til kommuner, boligorganisationer og kommercielle bygherrer. Og arbejder med film, bøger, podcast og andre typer af formidling af det fysiske miljø.

Jeg arbejder med "menneskebaseret byudvikling" forstået sådan, at jeg altid tager udgangspunkt i viden om, hvordan krop, sanser og adfærd påvirkes af det fysiske miljø. En stor del af mine opgaver handler om at få viden om det fysiske miljøs påvirkning af mennesker ind i konkrete projekter. Det kan være helhedsplaner, strategiske planer eller konkret byggeri, hvor det handler om at sikre ejerskab, tryghed og tillid, og et velfungerende, socialt liv. 

Jeg arbejder som regel tæt sammen med arkitekter og udarbejder mine opgaver i tæt dialog med andre fagligheder. Derfor har jeg i 2017 etableret kontorfællesskabet Mellemrummet på Vesterbrogade i København sammen med en række af landets dygtigste arkitekter, byplanlæggere og landskabsarkitekter. I vores fællesskab gennemfører vi en stor mængde opgaver i forskellige konstellationer med hinanden, for en lang række offentlige og private kunder. Nogle gange er jeg hovedrådgiver og hyrer andre ind til at hjælpe med at løse opgaven. Andre gange fungerer jeg som underrådgiver på hold, hvor jeg spiller mine fagligheder ind. Jeg har ofte den analyserende, skrivende og kvalitetstjekkende rolle i samarbejderne.

Jeg har en baggrund som forsker med en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Før livet som selvstændig, arbejdede han med byudvikling i ansættelser hos bl.a. Københavns Kommune, Signal Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og Hausenberg.

Ved siden af arbejdet som rådgiver, er jeg formand i Tænketanken Urban, der som almennyttig forening arbejder for med at producere ny viden og evidens og servere den for beslutningstagere i letforståelig form.

Jeg skriver bøger om arkitektur og byudvikling, laver dokumentarfilm og er vært på podcasten Bylyd, om arkitektur og byudvikling.