Vi leverer specialiseret, bystrategisk rådgivning til kommuner, boligorganisationer og kommercielle bygherrer. Og arbejder med film, bøger, podcast og andre typer af formidling af det fysiske miljø.

Vi arbejder med "menneskebaseret byudvikling" forstået sådan, at vi altid tager udgangspunkt i viden om, hvordan krop, sanser og adfærd påvirkes af det fysiske miljø. En stor del af vores opgaver handler om at få viden om det fysiske miljøs påvirkning af mennesker ind i konkrete projekter. Det kan være helhedsplaner, strategiske planer eller konkret byggeri, hvor det handler om at sikre ejerskab, tryghed og tillid, og et velfungerende, socialt liv. 

Niels Bjørn. Foto: Anders Graver

NIELS BJØRN

Niels Bjørn driver bureauet og har en baggrund som forsker med en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Før livet som selvstændig, arbejdede han med byudvikling i ansættelser hos bl.a. Københavns Kommune, Signal Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og Hausenberg.

Ved siden af arbejdet som rådgiver, er Niels Bjørn formand i Tænketanken Urban, der som almennyttig forening arbejder for med at producere ny viden og evidens og servere den for beslutningstagere i letforståelig form.

Han skriver bøger om arkitektur og byudvikling, laver dokumentarfilm og er vært på podcasten Bylyd, om arkitektur og byudvikling.

Christel Nisbeth

CHRISTEL NISBETH

Christel Nisbeth er arkitekt og filmskaber. I 2011 stiftede hun virksomheden Within Walls hvor hun har arbejdet med borgerinddragelse, byggeprocesser og formidlingen af arkitektoniske fortællinger hovedsageligt gennem workshops, udstillinger og film. 

Fra 2018 indledte hun et samarbejde med Bureauet Niels Bjørn.

Hendes arbejde breder sig både over konkrete byplanlægningsprocesser flere steder i Sverige, akademiske publiceringer om vigtigheden af god arkitekturformidling bla på Oxford University og til produktionen af flere prisvindende film om arkitektur og arkitektoniske atmosfærer.