Bystrategisk analyse for developer i Kbh NV

2018
Klient
AKF Koncernen

Developerfirmaet AKF Holding har købt en grund på Frederiksborgvej. Bagerst på grunden vil AKF omdanne en eksisterende bygning til eget domicil, og mellem de to bygninger foreslås en passage, der giver dagligvarebutikken mulighed for aflæsning samt en solvendt placering af en café.

Bureauet Niels Bjørn har udarbejdet en bystrategisk analyse, som afprøver konceptet og identificerer det stærkest mulige koncept for byggeriet. Formålet med analysen er at underbygge projektet med argumenter om, hvad kvarteret har behov for. Analysen skal bruges til dialogen med Københavns Kommune.  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Analysen består af en vurdering af projektets placering i det nære lokalområde og eventuelle samspil med omgivelserne, og i at vurdere projektet ift. Københavns Kommunes politiker, strategier og ønsker. Den bygger på interview, på site visits, billeddokumentation og rumlige analyser.