Bystrategisk rådgivning i Folehave-kvarteret

2017-2018
Klient
Københavns Kommune, boligorganisationen 3B

Folehave-kvarteret i Valby er et spændende sted i byudviklingssammenhæng, fordi der er flere planer i gang samtidig. Københavns Kommune er ved at opstarte en Områdefornyelse, boligorganisationen 3B har en fysisk helhedsplan under opsejling og en boligsocial helhedsplan i gang. Og boligorganisationen KAB har en fysisk helhedsplan under opsejling for Elleparken.

For at sikre en sammenhæng mellem de mange planer, hjælper jeg kommune og boligorganisationer med at forstå området som en helhed og sikre en stærk organisering og samlet plan.

For Københavns Kommune hjælper jeg med Kvartersplanen, for 3B hjælper jeg med en udviklingsplan. Og på tværs rådgiver jeg omkring samarbejde og samtænkning.