Bystrategisk rådgivning: Kulbanekvarterets områdefornyelse

2016
Klient
Københavns Kommune, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

Jeg rådgiver Områdefornyelsen Kulbanekvarteret i arbejdet med at indkredse udfordringer og indsatser i den første fase, hvor Kvartersplanen skal skrives. Blandt andet klæder jeg personalet på til at forstå arkitekturens og bystrukturernes rolle i at nå de sociale målsætninger, og jeg rådgiver Områdefornyelsens chef, Siv Raun Andersen i bystrategisk ledelse og dialog med interessenter.

Min involvering forventer jeg vil slutte ved færdiggørelsen af Kvartersplanen, sommer 2016.