Infrastrukturplan Ringparken

2018
Klient
FOB + DAB

For boligorganisationerne FOB og SAB/DAB i Slagelse har jeg sammen med Kant Arkitekter udarbejdet en infrastrukturplan. Planen udgør en ansøgning til Landsbyggefondens særlige infrastrukturpulje, der kan søges af boligområder, der er socialt udsatte.

Planen er en radikal omstrukturering af boligområdet Ringparken, fra et boligområde, som i dag opleves frakoblet den omkringliggende by, til et område, som bliver en naturlig del af hverdagsbyens flow.