Irmabyen: Bymodningsanalyse + tænketank

2014
Klient
ELF Development

 

Irmas gamle hovedsæde i Rødovre har stået tomt i mange år. Nu skal området omdannes fra erhverv til blandet boligområde. Kun Irmas smukke, gamle vartegn, Kaffetårnet, skal blive stående. Resten fjernes og erstattes af etageboliger, enfamiliehuse, byrum og nye funktioner.

Sammen med Annette Holek gennemførte jeg for ELF Development en realitetssikring med en bymodningsanalyse, der identificerede realistiske og relevante målgrupper, identificerede en række risici ved beliggenheden og fortællingen, og foreslog vinkler for det videre arbejde, der kunne målrette projektet.

Desuden udviklede vi et forløb omkring Kaffetårnet, hvor videns- og kompetencepersoner blev inddraget til et forløb om identitet og programmering af tårnet til at fungere som autentisk attraktion og støtte til udvikling af det lokale byliv. I forløbet deltog bl.a. Dorthe Mandrup, Mark Vacher, Claus Gröning, Ane Skak, Bettina Lamm, Jesper Uggerhøj og Peter Kvetny, foruden udviklingsdirektør i ELF, Anette Krarup.