Københavns kommune: bystrategisk rådgivning

2019-2020
Klient
Københavns Kommune

Københavns Kommune har besluttet at gøre en særlig indsats for at undgå, at en række bebyggelser havner på ghettolisten. Det er socialt udsatte områder, som kommunen derfor udarbejder Forandringsplaner for. Forandringsplanerne er tænkt som strategiske indsatser, der bygger på grundige analyser af områderne og deres kontekst.

Jeg hjælper Københavns Kommune med at færdiggøre analyserne og udarbejde forandringsplanerne. Jeg tilrettelægger desuden en proces for hvert område sammen med kommunen, hvor de relevante aktører (boligorganisationer) inviteres ind, med det formål at etablere en fælles forståelse af områdernes strategiske potentiale og fremtidsfortælling.

Jeg giver desuden løbende sparring til projektlederne om organisering og proces, såvel som om konkrete, bystrategiske overvejelser ifm. hvert af de udsatte områder.

I første runde er udarbejdet analyser for fem udsatte områder, og på baggrund af analyserne er udvalgt to områder, som der i løbet af 2020 udarbejdes forandringsplaner for. De to områder er Bispeparken i Nordvest og Aldersrogade på Nørrebro.