Kompetenceopbygning og evidens: Områdefornyelsernes centrale enhed

2016
Klient
Københavns Kommune - Det Centrale Områdefornyelseskontor

Områdefornyelserne i Københavns centrale kontor har behov for både at blive præcise på, hvordan de kan vise effekterne af deres indsatser, og helt konkret hvad der kan måles på. Forud herfor ligger en bevidsthed om, hvilke målsætninger, den enkelte områdefornyelse opstiller, og hvilke indikatorer, det er realistisk  og relevant at måle på. Det er samtidig et behov at vurdere, i hvor høj grad disse målsætninger og indikatorer er generiske, altså fælles for alle områdefornyelser, og i hvor høj grad målsætningerne er stedspecifikke og altså unikke for den enkelte områdefornyelse.

Jeg gennemfører et kompetenceopbygningsforløb for de centrale medarbejdere i kontoret, og hjælper kontoret med at afklare målbarhed og udvikle redskaber til analyse, effektmålinger og evidens. En vigtig del af forøbet er indføring i evidens og viden om fysiske indsatsers sociale virkning, så kontoret får løftet sine faglige kompetencer. Det er også en del af forløbet at udrede bytyper og bystrukturer.

 

Forløbet gennemføres som en veksling mellem workshops og arbejdsmøder, hvor arbejdsmøderne retter sig mod en konkret ansøgning om en ny områdefornyelse, og workshops'ene trækker de konkrete spørgsmål, som viser sig i det arbejde op på et generelt og metodisk-problemløsende niveau.