Ny vision for Nærum erhvervs- og vidensby

2016
Klient
Rudersdal Kommune

Sammen med Primus Arkitekter og Sted By- og Landskabsarkitekter har jeg for Rudersdal Kommune udarbejdet en visionsplan for Nærum erhvervsområde og Nærum bymidte. Nærums geografiske centrum er præget af et stort erhvervsområde, hvor især virksomheden Brüel & Kjær været med til at forme byen. Det betyder at bymidten er i stor skala, og siden storhedsdagene i 1980erne, har området udviklet sig lidt ad hoc og uden en samlet plan. For at kunne konkurrere med andre erhvervsområder har Nærum erhvervsområde brug for en klar profil og for at blive ført ind i en ny tid med nye behov. Moderne vidensøkonomiske virksomheder har brug for at ligge i attraktive bymiljøer, som både giver virksomheden et positivt ansigt udadtil for kunder og besøgende, og er med til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.

Visionen består af seks greb, som tilsammen omdanner det monofunktionelle Nærum erhvervsområde til det multifunktionelle og oplevelsesrige Nærum erhvervs- og vidensby. Blandt de seks greb er opdeling af området i to erhvervsområder med hver sin klare profil, fortætning, omdannelse af matrikelskel og -hegn til et grønt stiforløb, anlæggelse af en skøn, grøn bylivsrygrad med restauranter, cafeer, Fab Lab og værksteder, en omdannelse af parkeringslogikken og virksomheder, der vender ansigtet mod byen i stedet for ryggen til, som de gør i dag.

Visionsplanen blev bestilt af Rudersdal Kommunes bycenter-udvalg, og udvalget så den færdige vision i november 2016. Herefter skal der tilrettelægges en række dialogmøder. Planen er at sætte visionsplanen i spil og skubbe på de forskellige ideer til at få realiseret planer i samarbejde med virksomhederne i området.