Program: Udviklingsplan, Kvarteret ved Folehaven

2018
Klient
Københavns Kommune og 3B

Sammen med Line Eriksen/KOMMON har jeg udarbejdet program for en udviklingsplan, der skal laves for Københavns Kommune og Boligforeningen 3B. Udviklingsplanen dækker en del af kvarteret ved Folehaven i Valby Syd, hvor en række kommunale funktioner skal fornys, nybygges og udvides (plejecenter, skole, daginstitutioner, mv) og boligforeningens boliger også står foran en omfattende fysisk renovering. Udviklingsplanens formål er at skabe synergi mellem de mange projekter, som skal i gang, så de kan befrugte hinanden og sammen skabe en ny stærk fortælling om og en frisk start for kvarteret, som i dag er hægtet af Københavns ellers positive udvikling.

Udviklingsplanen skal have tre niveauer og tidsperspektiver. Illustration fra programmet.

Udviklingsplanen skal udarbejdes henover efteråret og vinteren 2018-19. I processen fungerer Line Eriksen/KOMMON og jeg som rådgivere for Københavns Kommune og Boligforeningen 3B, ligesom jeg fungerer som fagdommer i vurderingen af hvilket rådgiverhold, der på baggrund af en indledende pitch skal have opgaven.