Selsmosen helhedsplan

2018
Klient
Høje-Taastrup Kommune

Sammen med Sted By- og Landskabsarkitekter og Primus Arkitekter har jeg udarbejdet en helhedsplan for Selsmosekvarteret, et nyt byudviklingsområde nord for Taastrup Station. Helhedsplanen fastlægger en tydelig by- og bebyggelsesstruktur, som skaber sammenhæng mellem stationen, Tåstrup Teater og Musikhus, samt det kommende Børnekulturhus, som kommunen opfører, hvor der nedrives otte blokke i Taastrupgaard.

Helhedsplan for Selsmosen, udarbejdet for Høje-Taastrup Kommune af Primus Arkitekter, Sted By- og Landskabsarkitekter og Bureauet Niels Bjørn

Helhedsplanen er en strategisk byudviklingsplan, som har til formål både at skabe kommerciel interesse hos developere for grundsalg og opførelse af nye boliger, og samtidig skal have den funktion at bløde grænserne for det udsatte boligområde Taastrupgaard op og få boligområdet til at hænge sammen med den omkringliggende by.

I helhedsplanen bruger vi såvel infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabsstruktur til at skabe et attraktivt, skønt nyt kvarter med høj nydelses- og oplevelsesværdi. Mosens rekreative kvaliteter sættes i spil, og Tåstrup Teater og Musikhus foreslås åbnet mod syd, så det bliver en attraktor, der spiller sammen med mosen og den kommende bebyggelse. Et bylivsstrøg skal centrere de udadvendte funktioner og skabe basis for et oplevelsesforløb.