Social impact af linieføring og stationsplacering af letbane og metro

2016
Klient
Metroselskabet + Hovedstadens Letbane

Metroselskabet & Hovedstadens Letbane er ved at udvikle en tilgang til at arbejde med og beregne, hvordan nye linieføringer og stationer påvirker byens sociale liv. I det arbejde rådgiver jeg omkring udviklingen af parametre og kortlægning af faktorer. Formålet med arbejdet er at udvikle et redskab, så selskabet fremover kan udvide deres beslutningsgrundlag, så linieføringer og stationsplaceringer ikke sker alene ud fra passagermaximering men ud fra en mængde forskellige faktorer om, hvordan byens sociale sammenhænge, bylivet og forskellige sociale faktorer påvirkes af, at der kommer skinnebåren trafik gennem.

Min særlige ekspertise består i at have arbejdet med skinnebåren trafiks potentiale for at medvirke til at ændre socialt udsatte boligområder til socialt balancerede. Cases fra blandt andet Spanien og Frankrig har vist, at skinnebåren trafik - sammen med en række andre fysiske og sociale tiltag - kan have afgørende effekt. Blandt andet har jeg arbejdet med at kvalificere tankerne om letbane fra Nørrebro Station til Tingbjerg og videre til Gladsaxe som redskab til at løfte det udsatte byområde Tingbjerg-Husum.