Udviklingsplan for Ringparken

2019
Klient
FOB, SAB og Slagelse Kommune

Ringparken i Slagelse er et af de boligområder, som staten har defineret som en "hård ghetto". Derfor er det et krav, at området kommer ned på max 40 % almene familieboliger, og at der udarbejdes en udviklingsplan, som viser, hvordan det nås. 

I dag er der næsten 100 % almene familieboliger i Ringparken. I udviklingsplanen viser vi, hvordan vi når 40 % med en kombination af tiltag: Vi bygger nye private boliger, nye almene ungdomsboliger, vi ombygger familieboliger til ungdomsboliger, og vi river to hele blokke ned samt gør en række indgreb i mange af de øvrige blokke - altsammen for at skabe et bymiljø, som er afvekslende og attraktivt i modsætning til det ensartede boligblokområde, som Ringparken er i dag.

Visualisering af det familievenlige Ringrider-kvarter udarbejdet af Kant Arkitekter.

Udviklingsplanen læner sig op af den visionsplan, som jeg udarbejdede i 2016 sammen med Kant Arkitekter for FOB. I visionsplanen viser vi, hvordan det monotone boligblokområde, som opleves som en ø i Slagelse, frakoblet byens hverdagsflow, kan omdannes til tre mindre kvarterer, som hænger naturligt sammen med den omkringliggende by.

Den vision fortsætter vi i udviklingsplanen og også i den infrastrukturansøgning, som vi har leveret til Landsbyggefonden. På den måde har vi brugt vores kræfter på at få den lovpligtige udviklingsplan til at blive så klog som mulig. Den excelark-øvelse, som staten beder om (at området max må have 40 % almene familieboliger i 2030) opfylder vi med god og fornuftig byudvikling, der er til gavn for de eksisterende såvel som for kommende beboere.

Visualisering af det seniorvenlige Radiserækkerne-kvarter udarbejdet af Kant Arkitekter.

Jeg har været forfatter og hovedrådgiver på udarbejdelse af udviklingsplanen for de to boligorganisationer FOB og SAB, som tilsammen ejer Ringparken, samt for Slagelse Kommune, som udviklingsplanen er lavet i tæt samarbejde med.

Realdania var hurtige og tildelte generøst midler til at vi kunne gennemføre en række analyser, som kvalificerede udviklingsplanen. Analyserne blev gennemført af Exometric, COWI og Arkitema Architects, i tæt dialog med mig, boligorganisationerne og Slagelse Kommune.

Exometric og COWI har leveret analyser, som underbygger planen med realisme i forhold til boligudbud og efterspørgsel, og Arkitema har afprøvet analyserne i volumenmodeller, som har været et vigtigt redskab til at kvalificere vores beslutninger.

Udviklingsplanen afleveres til staten 1. juli 2019 og bearbejdes forinden i de politiske fora i Slagelse Kommune og i boligorganisationerne.