Visionsproces, målgruppefastlæggelse og kvalitetsdefinition for developer og boligorganisationer i Tingbjerg

2018
Klient
NREP

7. marts 2018 blev det offentliggjort med en forsidehistorie i Berlingske og en kronik i Altinget, at den private ejendomsudvikler NREP har indgået en aftale med de to almene boligorganisationer KAB og fsb om at opkøbe en række grunde i Tingbjerg. Formålet er, at det socialt udsatte boligområde skal udvikles til et byområde med blandede ejerformer og nye funktioner, så området i højere grad end i dag kan tiltale beboere, som aktivt ønsker at bosætte sig netop her, fordi her er unikke kvaliteter, de efterspørger.

Tingbjerg som det oprindeligt blev tegnet af Steen Eiler Rasmussen

Da NREP bød ind på opgaven hos KAB og fsb hjalp jeg tegnestuen SLA med at udarbejde tilbudet for NREP. Og efter NREP blev valgt af boligorganisationer har jeg gennemført en visionsproces for NREP, hvor de tre organisationers ledelse og projektledere opnår fælles forståelse om Tingbjergs fremtidige karakter og identitet. Bl.a. arbejder vi med specifikke målgrupper i nogle værdisegmenter, som kan bygge bro mellem eksisterende og kommende beboere.

 

I det videre arbejde er jeg med på siden til at kvalificere bebyggelsesstrukturer og tiltag. Formålet er at sørge for, at det nye byggeri kommer til at fungere bedst muligt med det eksisterende og at afslutte nogle bebyggelsesstrukturer, så der opstår klare byrumshierarkier, klart ejerskab, tryghed og det bedste grundlag for naboskab og fællesskaber.