Vundet arkitektkonkurrence: Visionsplan for Stærevejsområdet

2015-2016
Klient
Københavns Kommune

Jeg vandt arkitektkonkurrencen om en ny visionsplan for Stærevejsområdet sammen med Primus Arkitekter og Sted Arkitekter. Faktisk var vi tre hold, som vandt, for ved at tildele tre hold vinderprisen får Københavns Kommune tre forslag, som de kan plukke i.

Vores projekt er en løsning, som på samme tid er en radikal omforvaltning af området og respektfuld overfor det bestående. Vi byplanlægger en del af København, som aldrig er blevet byplanlagt, dvs vi indfører et nyt vejnet og nye bebyggelser, der forholder sig til vejnettet. Og de elementer, vi tilfører, henter vi fra København i tre skalatrin: Fuglekvarteret, Nordvest og København.

Processen var en åben dialog med Fuglekvarterets områdefornyelse og andre i Københavns Kommune. Undervejs mødtes vi desuden med de andre vinderhold til en midtvejsstatus. Den åbne, dialogbårne proces har været uhyre spændende og klart skærpet vores projekt.