Vundet udbud: Strategisk udviklingsplan for tre udsatte områder i Høje-Taastrup

2017-2018
Klient
Høje-Taastrup Kommune, AKB/KAB, DFB/Domea, VIBO og Realdania

Bureauet Niels Bjørn har vundet den fantastisk spændende opgave med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune, områderne Taastrupgaard, Gadehavegaard og Charlotteager. Opgaven er vundet sammen med et stærkt hold, bestående af dygtige mennesker: David Bülow fra Primus Arkitekter, Rosa Lund fra Sted By- og Landskabsarkitekter, Maria Wass-Danielsen og Filip Zibrandtsen fra Urban Creators, Anne-Mette Scheibel fra Resonans og Henning Winther fra Byrumklang.

Jeg er lead på opgaven, der nok er den mest omfattende og komplekse udviklingsplan, jeg har været involveret i. Heldigvis er kompleksiteten noget, jeg trives med.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Opgaven består i en første analysefase og en efterfølgende fase med udarbejdning af selve planen, herunder et inddragelsesforløb af en række aktører.

Vores tilgang er at skabe en stærk, realistisk og relevant plan, som ikke havner i en skuffe efter færdiggørelse. Det vil vi undgå ved dels at sørge for at kompetenceudvikle centrale medarbejdere fra kommune og boligorganisationer undervejs, så de bliver bærere af planen og kan realisere den, når vores arbejde slutter. Og dels ved gennem arbejdet at skabe scenarier for mulige fremtider, som vi bruger som afsæt til at udvikle de nødvendige styringsredskaber til at håndtere kritiske usikkerheder.

Høje-Taastrup Kommune er opdragsgiver sammen med boligorganisationerne VIBO, DOMEA og KAB. Realdania er også med, da projektet indgår som det ene af tre projekter i Realdanias samlede satsning indenfor socialt udsatte områder. De to andre er Værebro Park i Gladsaxe og Stengårdsvej i Esbjerg. Stengårdsvejprojektet udarbejder jeg programmet til.