Gellerupplanen: Kompetenceopbygning + håndbog

2015
Klient
Aarhus Kommune + Brabrand Boligforening

Gellerupplanen er under omdannelse. Der er allerede opført nye veje og nedlagt boligblokke for at give plads til nye boligtyper, nye bygningstyper og nye funktioner, altsammen i en ny bystruktur. Helhedsplanen fra 2010 danner lige nu grundlag for en række mere detaljerede planer som kvartersplaner og konkurrencer om byggeri og byrum.

I førersædet sidder Brabrand Boligforening sammen med Aarhus Kommunes Gellerupsekretariat og styrer udviklingen. Men hvordan sikrer de, at de indkomne planer er gode og kan forventes at føre til de sociale mål, som er vedtaget?

Håndbog til kvalitetsvurdering af konkrete planer for byggeri og kvarterer, udviklet til Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening af Niels Bjørn

Jeg gennemførte et kompetenceopbygningsforløb for de centrale medarbejdere og chefer, som har opkvalificeret deres kompetencer med den nyeste viden om, hvordan design gør en forskel for mennesker. Forløbet er afsluttet med en håndbog, der rummer redskaber til at kvalitetsvurdere indkomne planer.