Tingbjerg-Husum: Kvalitetssikring af omdannelsesplan

2015
Klient
Københavns Kommune

Det udsatte byområde Tingbjerg-Husum i København har været udsat for mange planer og projekter gennem de seneste tiår. Trods positive delresultater har ingen af dem dog ændret på den grundlæggende præmis, at området er socialt udsat.

2013-2014 har Københavns Kommune sammen med boligorganisationerne fsb, AAB og SAB gennemført analyser, der ledte frem til et udbud til gennemførelse af en ny helhedsplan for området. Udbudet blev vundet af EFFEKT, COWI, Bo Grönlund og Kato+Victoria.

Niels Bjørn har for Rådgiverne Urban gennemført en kvalitetssikring af planen i den sidste fase af udarbejdningen, hvor meget var lagt fast. Kvalitetssikringen handlede om at vurdere planens effekter på de ønskede sociale mål, ud fra viden om, hvilke typer af fysiske forandringer, der har medført sociale ændringer af udsatte områder andre steder.