Vundet arkitektkonkurrence: Urbanplanen

2015
Klient
Københavns Kommune og Boligorganisationen 3B

Den første arkitektkonkurrence, jeg vandt, var i 2015, sammen med Primus Arkitekter, PLH Arkitekter, MASU Planning og Lemming&Eriksen.

I konkurrencen skulle vi placere nye ungdomsboliger og familieboliger i Urbanplanen, men i stedet for blot at placere boligerne, brugte vi konkurrencen på at udforme en ny bystruktur for den del af Urbanplanen, en bystruktur, som der er fundet evidens for kan understøtte en udvikling af socialt udsatte områder til socialt balancerede.

De bystrukturelle greb, vi udviklede, står på arbejde, jeg har lavet sammen med Annette Holek, herunder bogen "Arkitektur der forandrer" (2008) og evidensprojektet "Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte områder" (2014).