Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte områder

2014
Klient
Københavns Kommune & Arkitektforeningen

Fysiske forandringer kan ændre udsatte boligområder til socialt balancerede områder. Det viste Annette Holek og jeg med projektet her for første gang evidens for. Ved at lægge 27 før- og eftermålinger fra ni lande ovenpå hinanden, viste sig det tydelige mønster, at der var foretaget ganske bestemte typer af forandringer i de områder, hvor der var sket en social forandring, nemlig en forandring af bystrukturen.

Projektet kan downloades gratis her: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1237_eEzOPo0NjX.pdf

Evidensundersøgelsen vakte en del opmærksomhed, da den blev offentliggjort i 2014. Bl.a. var der debatindlæg i både Politiken og en længere debat i fagbladet Arkitekten. Jeg har siden nørdet mere med feltet for at blive klogere på, hvad bystruktur er, og hvad de afgørende elementer ved hhv social velfungerende og socialt dårligt fungerende bystruktur er - og hvorfor.

Sammen med Annette Holek lærte jeg desuden metoden til at arbejde med evidens indenfor så komplekst et felt som byudvikling, hvor mange faktorer er i spil og man ikke kan isolere det, man ønsker at vise noget om. Metoden, vi brugte, er fra Ray Pawson: "Evidence-Based Policy. A Realist Perspective".