Visionsfortælling for ydre Nørrebro

2015
Klient
Lejerbo København

For Lejerbo København udarbejdede jeg i 2015 en visionsfortælling for en del af ydre Nørrebro, hvor Lejerbos bebyggelse kaldet "Den grønne trekant" ligger. Visionen bygger på en bymodningsanalyse, som jeg foretog af ydre Nørrebro. Analysen var en afsøgning af kvarterets identitet, fysiskse strukturer, interessenter og interesser, samt igangværende projekter.

Resultatet blev en fortælling om kvarteret, der viste en samlet og ny vej frem, som både var realistisk og relevant, og som fremtidige indsatser kunne rette sig mod.

Visionen er udarbejdet i dialog med væsentlige interessenter fra området og er designet så præcist og alligevel tilpas åbent til at interessenter som Københavns Kommune og Metropol kan se sig selv i den og føler sig inviteret til at præge den.

Siden færdiggørelse i sommeren 2015 har Lejerbo indgået et tættere samarbejde med Københavns Kommune, Metropol og andre i kvarteret om en fælles identitet og udviklingsretning for kvarteret.

Jeg fik hjælp til analysen af Sara Kristiansen og Christina Dvinge, og til framing af projektet af Annette Holek.

Lejerbos afdeling kaldet "Den grønne trekant" ligger på ydre Nørrebro, tæt ved Bispebjerg Station.